Om Smart

Vår historia

Bolaget grundades 2009 med fokus på modefackhandeln (då under namnet Smart Stylingträning) av Mirjam Kellerman, Tommy Hellström och Dan Grönstedt – var och en med gedigen bakgrund inom mode, detaljhandel och e-learning. Syftet var att skapa en digital utbildningsplattform för kompetensutveckling inom handeln, utvecklad av experter med både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet.

2014 slogs bolaget ihop med Smart Serviceträning som drev serviceutbildningar gentemot företag. 2022 bytte bolaget namn till Smart Retail. Idag är vi en plattform för digitala utbildningar och träningsprogram för kontaktintensiva branscher med målet att kunna vara en komplett leverantör för dagligvaru- och sällanköpshandel, restaurang och hotell.

Namnet Smart som följt med genom åren anspelar på förkortningen av Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-based. Det passar oss.

En bättre affär

På Smart Retail vill vi göra det möjligt för människor att kunna ge och få service på en nivå som skapar lönsamma företag och långa relationer, både som kund och anställd. Vi vill höja statusen på jobb inom butik, restaurang och hotell.

För att skapa en bättre affär behövs fler perspektiv än lönsamhet. Det handlar om att skapa hållbara relationer mellan människor – kunder, medarbetare, chefer och ägare. Det handlar om att involvera, utbilda, skapa, kämpa och lära tillsammans.

Vi på Smart Retail vill bidra till de företag och människor som verkligen vill utvecklas, för ett roligare och mer meningsfullt arbetsliv.

Det är många faktorer som påverkar en kunds upplevelse av ett företag och varumärke. Och att säkerställa vilken kompetens som krävs för att uppfylla, och helst överträffa, en kunds förväntningar bör vara högst upp på företagsledningens agenda.

En smartare utbildning

På Smart Retail är vi övertygade om att medarbetare med hög kompetens, som känner sig både stolta och trygga i sin yrkesroll, genererar merförsäljning, fler lojala kunder och därmed ökad lönsamhet. Det vinner alla på!

Vår utbildningsform är interaktiv, lustfylld, verksamhetsnära och lättillgänglig. Digital träning och kunskap blandas med praktiska övningar. Och nya kurser utvecklas kontinuerligt. Kurser som är anpassade efter handelns förändringar och efter kursmålen i de olika gymnasieutbildningarnas läroplan. Allt till 100 procent faktabaserat utan tyckande, känslor och attityder.

Våra utbildningar kombinerar den digitala teknikens fördelar med pedagogiskt beprövade övningar för att maximera inlärningskurvan hos dagens och morgondagens medarbetare inom handeln.

Är du som vi?

På Smart Retail ser vi på kompetens som en kombination av kunskap, förmåga och lust.

Är du en arbetsgivare inom handeln kan vi bidra till att dina medarbetare utvecklas för att bli mer engagerade i sitt jobb. Vi vänder oss till dig som ser ett stort värde i att utbilda personalen för att skapa lojalitet, både internt och externt, och därmed generera lönsamhet.

Är du en av handelns anställda kan vi hjälpa dig att utvecklas för att känna både trygghet och stolthet i yrkesrollen. Vi vet att nya och ökade kunskaper är ett bra verktyg för att ge kunderna en ännu bättre service. På ett inspirerande och enkelt sätt får du en roligare och mer utvecklande dag på jobbet.

Är du med och utbildar morgondagens medarbetare, och drivs av lust att dela med dig av kunskap, erfarenhet och praktiska tips till dina elever, erbjuder vi ett kunskapsinnehåll som är verklighetsförankrat i näringslivet. Ett modernt utbildningssätt med interaktiv e-learning i kombination med egna arbetsuppgifter och praktiska övningar som är tydligt kopplade till kunskapsmålen. Dina elever blir inspirerade att lära sig och ser fler och nya karriärvägar ju mer kunskap de får.

Hör av dig!