Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet

Smart Retail integritetspolicy beskriver hur vi behandlar vissa personuppgifter om du kontaktar oss för våra tjänster.

På Smart Retail är det viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Följande information behöver vi om dig.

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Hur länge spar vi noterad information?

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den.

Smart Retail ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Smart Retail ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Smart Retail system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi ser över vår integritetspolicy löpande. Denna version uppdaterades 01 jan 2022. Har du frågor kan du vända dig till oss på vår kontaktsida.

Hör av dig!