Butiksekonomi

För att förstå butiksekonomi och vad som driver lönsamhet i en butik måste man också förstå vad som påverkar butikens ekonomi. Tommy Hellström, en av Sveriges mest erfarna säljcoacher lär ut hur du jobbar med nyckeltal för att öka lönsamheten.

Kontakta oss Boka demo och få offert

Framgångsrika företag byggs av kunskap och medvetenhet

Genom sina handlingar är samtliga medarbetare delaktiga och hela teamet kan förändra företagets lönsamhet. Det innebär att alla som jobbar i en butik behöver ha förståelse och grundläggande kunskaper i butikens olika nyckeltal och siffror. Om alla känner sig delaktiga finns också möjlighet till ökat engagemang och högre motivation.

I kursen fördjupar vi oss i vad nyckeltal innebär för handeln och vilka konsekvenser det får för företagets lönsamhet och framgång. Deltagarna får jobba med ett antal övningar och använda sig av företagets egna resultat och siffror för att lärandet ska kunna översättas till den egna verkligheten. Hur hänger butikens olika ekonomiska delar ihop och hur kan alla involverade vara med och påverka för att skapa ett bättre resultat?

Dina medarbetare kan träna när, hur och var de än befinner sig – på väg till jobbet, när de packar upp varor eller på avsatt studietid, via mobil eller dator. De kan lyssna, läsa och träna för att sedan använda sig av de nya kunskaperna i verkligheten. Vill du/ni ha skräddarsydda avsnitt ordnar vid det.

Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om de olika kursdelarna

Butiksekonomi del 1

Vilka är de viktigaste nyckeltalen och hur prissätter du dina varor? Pålägg, rörelsekostnader, marginaler och konverteringsgrad – hur hänger allt ihop? Lär dig att förstå det grundläggande vad gäller inköp.

Butiksekonomi 2

Hur tänker man kring täckningsgrad och hur gör man en kalkyl? Hur påverkar rabatter och hur läser man ut ett rörelseresultat. Du får också fördjupa dig i lageromsättningshastighet, likviditetsbudget och personalkostnader.

Följ med på en rundtur!

På Smart Retail rustar vi dagens och framtidens medarbetare inom handeln att leva upp till de högt ställda kraven på relationsskapande service och försäljning i butik. Kika in i ett avsnitt direkt hämtat från kursen. Välkommen till Smart Retail. För en personlig affär.

Kursinformation

2 avsnitt à cirka 60 minuter = totalt cirka 2 timmar (med uppgifter och övningar cirka 10 timmar) som innehåller filmer, bildspel, frågor/svar och interaktiva övningar. Kursen Butiksekonomi innehåller flera uppgifter som passar för både butik och skola.

Kursen Butiksekonomi vänder sig till

Butiksägare, säljare/säljcoacher, säljledare, butikschefer och arbetsledare i butiker eller kedjeföretag inom retail med behov av kompetenslyft inom sällanköpshandel (ej dagligvaruhandel).

Grundläggande kunskap efter utförd kurs

 • Hur allt hänger ihop och att varje liten förändring kan påverka slutresultatet
 • De viktigaste nyckeltalen att hålla koll på löpande
 • Priskalkylering och lönsamhet
 • Pålägg och marginal i kronor och procent
 • Marginalens påverkan på företagets resultat
 • Bruttovinst
 • Hur nedsättningar och svinn påverkar resultatet
 • Genomsnittligt varulager
 • Varulagrets omsättningshastighet
 • Butikens nyckeltal
 • Likviditetsbudget

Exempel på delmoment

 • Försäljning och omsättning
 • Prissättning
 • Konverteringsgrad och merförsäljning
 • Försäljningspyramiden
 • Flera nyckeltal att arbeta med
 • Bruttovinster och bruttomarginaler
 • Start- och slutmarginaler
 • Kalkyl och efterkalkyl
 • Påslag och produktkalkyl
 • Rabatter och prisnedsättningar
 • Rörelseresultat
 • Övningar med egna siffror

Fler röster om Smart Retail

”Det är kul när branschen ger oss feedback på våra elevers kunskap i personlig styling. Oavsett om eleven har APL i klädbutik eller arbetar med kund i andra stylistsammanhang är utbildningen som vi får genom Smart Retail betydelsefull.”

Anna-Lena Karlsson

- Stylist/frisörlärare, Hahrska gymnasiet, Västerås

”Jag gillar Smart Retails kursmoduler i Hantverksprogrammet för årskurs 1! Ett omfattande material samlat i ett enkelt och effektivt koncept. Och ett mycket bra komplement till undervisningen för självstudier i och utanför klassrummet. Dessutom på svenska och begripligt för våra elever. Det gör allt mycket enklare!”

Ingegerd Ottsjö

- Yrkeslärare, Burgårdens gymnasium, Göteborg

”Materialet kan användas under lektionen och på APL-platser men är också utmärkt för att låta eleverna inhämta kunskap innan man går igenom ett avsnitt i klassrummet. På så sätt är de redan förberedda inför dagens lektion.”

Helena Nordengren

- Yrkesgymnasiet, Örebro

Läs om fler av våra utbildningar

Fortsätt att kika runt bland våra utbildningar. Självklart kan du kombinera flera utbildningar samtidigt.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Ta reda på mer!

Smart Retail erbjuder en mängd interaktiva utbildningar och kurser anpassade för handeln, både för dagens och morgondagens medarbetare. Vi kan också ta fram upplägg skräddarsydda för just din verksamhet. Om du vill får du gärna testa ett avsnitt i vår plattform.