Nyheter för skolor 2024

05 Feb 2024

En personlig affär

I en tid av snabb teknologisk utveckling och en pulserande handelsbransch strävar vi efter att inte bara erbjuda aktuellt läromedel för skola och yrkesprogram, utan att bygga långsiktiga partnerskap.  
Mervärde handlar för oss inte bara om att tillhandahålla fler funktioner utan snarare om att möta era behov på en djupare nivå. 

Vi strävar efter att skapa en kultur som fokuserar på er, där varje aspekt av vår verksamhet för segmentet skola genomsyras av er verklighet. När vi strävar efter mervärde är det som att vi går bortom den grundläggande affären och engagerar oss i en långsiktig relation med er som partner.

För att gå utöver det förväntade, att skapa en relation grundad i ömsesidig respekt och förståelse. Det handlar inte bara om produkter och tjänster. Det handlar om en mer övergripande, om känslan av att vara en del av något större och meningsfullt. När vi strävar efter att ge er mervärde är det ett löfte om att vi ser er som viktiga medlemmar i en gemenskap som strävar efter att växa och blomstra tillsammans med er.

Med de orden kommer här aktuella, viktiga nyheter från Smart Retail.

Vid pennan/ Sandra Johansson


Fler möjligheter till diplom

Vi förstår och uppskattar det ovärderliga arbete ni gör varje dag för att utbilda och vägleda nästa generation. Vi vill dela med oss av en möjlighet som vi vet, inte bara kommer att berika era elevers lärande utan också stärka er roll som pedagoger.   Genom att införliva diplomkurser i era utbildningsplaner kan ni erbjuda era elever en unik möjlighet att fördjupa sig i praktiskt lärande och förvärva branschspecifik kunskap. Detta kommer inte bara öka elevernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden utan också stärka era yrkesprogram och göra dem ännu mer attraktiva. 

Våra diplomutbildningar ger era elever möjlighet att applicera teoretiska kunskaper i verkliga situationer, vilket inte bara fördjupar deras förståelse utan också skapar en bro mellan skolans läroplan och arbetslivet. Våra kurser ger också eleverna möjlighet att bygga upp sina yrkesfärdigheter och skapa en stark grund för framtida karriärmöjligheter.

Välkommen på informationsträff:


Frisörutbildning under utveckling

Det efterlängtade läromedlet och utbildningsplanen för Frisörprogrammet är redan igång. Frisörutbildningen blir en av de största utbildningar som vi gjort i Smart Retail. Vi hoppas det kommer att överträffa din förväntningar.     Du som är frisörlärare och partner till Smart Retail kommer att vara först på listan för att få inblick i produkten. Vi kommer att bjuda in dig och frisörlärare-kollegor på ett informationsmöte efter den officiella pressreleasen.


Justeringar utifrån nya ämnesplaner

Vi arbetar aktivt med att kartlägga era kommande behov i samband med nya ämnesplaner som skolverket presenterat.   Under hösten 2024 kommer vi öppna upp möjligheter för att samarbeta och tycka till om justeringar och kompletteringar i Smarts verktyg. Det hoppas vi att du vill vara en del av.


Möt oss online under våren 2024

Kostnadsfria Micro-föreläsningar online med information och inspiration till din undervisning. För dig som undervisar och ansvarar för yrkesutbildning inom handelsämnen.

Detaljhandelns utmanande verklighet
Tommy Hellström
Onsdag den 13/3
8.30 – 9.00

Länk

Visual Merchandising i Fokus: Mellan Konst och Kommerciell Framgång
Anne Hesselgren
Tisdagen den 19/3
8.30 – 9.00

Länk

Hållbarhetens viktiga roll inom modevärlden
Mirjam Kellermann
Onsdag den 20/3
8.30 – 9.00

Länk


Specialerbjudande för gymnasieskolor i samarbete med Smart Retail

Vi värnar om det viktiga arbetet med att främja själv-ledarskap och psykisk hälsa hos våra unga.

Vi på Smart Retail är stolta över att få positiv respons från lärare om våra klassrumsaktiviteter, som uppmuntrar elever att reflektera och samtala om känslor och relationer. Efterfrågan är stor och vi ser fram emot att utveckla vårt utbud med fokus på livskunskap och mental välbefinnande. Detta samarbete markerar början på denna spännande resa. Gå en guidad visning på muséet och arbeta med stöd av lärarhandledningen i de gemensamma ämnena på er skola.

Smart Retail i samarbete med Avicii Experience.

Senaste nytt från Smart Retail

Vi lär oss ständigt mer och utvecklar idéer som speglar handelns förändringar och därmed nya behov i branschen. Här kan du läsa om vad vi håller på med just nu.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Smart Retail och ta del av vad som händer både i branschen, vad som är nytt inom vår utbildningsplattform och vad som händer här på Smart Retail.