Smart Retail och Frisörföretagarna

05 Feb 2024

Stockholm – 2024-01-03 – Smart Retail, en framstående aktör inom digitala utbildningar för handel och skola, tillkännager ett spännande samarbete med Frisörföretagarna.

Vägen till att bli behörig frisör med gesällbrev startar redan i gymnasieskolan med att avlägga ett delprov. Antalet elever som examineras ligger på stadig nivå men samtidigt står frisörbranschen inför en betydande generationsväxling och en pressande rekryteringsutmaning.

“Vi känner ett starkt ansvar gentemot våra medlemmar att bidra till elevers lärande och skapa anställningsmöjligheter för ungdomar i vår fantastiska bransch”

säger Staffan Westman, VD för Frisörföretagarna.

Detta samarbete är en strategisk satsning på att stötta elevers inlärning för att klara delprovet och säkra branschens framtid, med tanke på det kommande generationsskiftet. År 2030 kommer 24 procent av alla idag verksamma frisörer att ha uppnått pensionsålder.

Gymnasieskolor kommer att ha möjlighet att testa delar av utbildningen kontinuerligt under våren. Lanseringen av den fullständiga utbildningen kommer att ske inför skolstarten för läsåret 2024/2025 i augusti. “Smart Retail Heads,” som utbildningen heter, kommer att vara en heltäckande interaktiv plattform som följer Skolverkets mål för utbildningen och kompletterar den praktiska undervisningen i skolans och branschens salonger.

Smart Retail och Frisörföretagarna kommer att demonstrera utbildningsplattformen under Frisörkongressen i april.

För ytterligare information om Smart Retail Heads, vänligen kontakta: Sandra Johansson eller Wiveka Gillow.

Om Smart Retail: Smart Retail driver och utvecklar en digital lärplattform med en mångfald av utbildningar inom handel och skola. Vårt syfte är att främja yrkesstolthet inom olika branscher samtidigt som vi vill skapa kännbart mervärde för alla kunder.


Senaste nytt från Smart Retail

Vi lär oss ständigt mer och utvecklar idéer som speglar handelns förändringar och därmed nya behov i branschen. Här kan du läsa om vad vi håller på med just nu.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Smart Retail och ta del av vad som händer både i branschen, vad som är nytt inom vår utbildningsplattform och vad som händer här på Smart Retail.