Hur kan vi tillsammans bli bättre för våra barns psykiska välmående?

15 Jan 2024

Att människor, barn, ungdomar, vuxna och äldre i Sverige upplever oro, ångest och stress bekräftas i studier ifrån alla olika håll. Orsakerna är många och det finns inga enkla lösningar för att vända samhällsutvecklingen i stort och på övergripande Sverigenivå. Men det finns effektiva saker att göra för att göra en skillnad på riktigt för varje människa oavsett ålder. Vi på Smart Retail kommer att engagera oss på olika sätt för att stötta skolor, lärare, elever och föräldrar.

Samarbetet mellan lärare och föräldrar spelar en avgörande roll när det kommer till att främja barns psykiska hälsa. Det är en viktigt uppgift som kräver både förståelse och engagemang från båda sidor. Många lärare och rektorer känner sig osäkra och obekväma i att närma sig föräldrar och deras ansvar och möjligheter för att deras barn ska må bättre. Samtidigt är det många föräldrar sig upplever sig maktlösa och att skolan och andra delar av samhället ger dem och deras barn det stöd de behöver.

Att skapa en trygg och stödjande miljö för varje enskild individ är något vi alla strävar efter, och det är något vi kan uppnå tillsammans.

För att lyckas måste alla försöka släppa eventuella upplevda behov av att försvara sig. Att vara lyhörd och öppen för att förstå ett barns behov och situation är en avgörande och viktig del i att vara lärare och i att vara förälder. Om utvecklingen ska gå i positiv riktning måste beteenden, vanor och aktiviteter bli annorlunda hos både föräldrar, barn och lärare. Vi är fler som har en påverkan runt ett barn, ledarna i föreningslivet, ledarna på ungdomsgården, den engagerade personen som jobbar inom skolhälsovården, socialtjänsten och polisen.

Lärare är ofta de första vuxna som möter våra barn utanför hemmet och har därför en unik möjlighet att påverka deras psykiska och fysiologiska hälsa. Ledare inom föreningslivet har ytterligare en viktig roll då barnen av egen vilja vill aktivera sig vilket ger ledaren en stor möjlighet i att påverka positivt och personligt.

Föräldrar har den mest centrala rollen i att främja sina barns psykiska hälsa. Hemmet är en plats där barnen tillbringar mest av sin tid, och föräldrarna är de viktigaste förebilderna och stödet i deras liv. Att kommunicera öppet med sina barn, lyssna på deras tankar och känslor, och att vara närvarande i deras liv är avgörande för att skapa en stark psykisk grund.

Det är viktigt att förstår att varje barn är unikt och kan ha olika behov när det kommer till sin psykiska hälsa. Därför är det avgörande att lärare och föräldrar samarbetar och utbyter information om barnens utveckling och behov. Genom att dela sina perspektiv och kunskap kan de gemensamt arbeta för att stödja barnets välmående.

Ibland saknar föräldrar möjligheten att vara den förebild och det stöd som barnet behöver. Då har skola och andra delar av samhället ett mycket stort ansvar för att skapa bästa möjligheterna för barnen. Civilsamhället, dvs du, jag och vi vanliga människor är kanske den största enskilda kraften i en demokrati som vår. Samhällsutvecklingen och livet idag gör det inte lätt att navigera, välja och välja bort. Inte konstigt att många känner sig otillräckliga och lite vilsna. Speciellt barn som växer upp med så många möjligheter och val. Barn behöver stöd i att sortera sina tankar och känslor. Det är vi vuxna som ska vara det stödet genom vårt sätt att vara och föra samtal.


Vi som föräldrar vill också hinna med mer, träna, jobba, umgås, förverkliga oss i möjligheternas universum. En del av sanningen kan vara att vi måste välja bort mer saker för att gör rätt val för att må bra själva och för att ha möjlighet att vara den vuxna som barnen behöver. Vi behöver sakta ner tempot och våga se oss själva i spegeln och se vad jag själv kan påverka.

Mitt barnbarns skola har en besjälad skolsköterska som ursprungligen kommer ifrån USA. Hon skriver långa texter om hur föräldrarna, barnen och lärare kan samarbeta och vad det enskilda ansvaret ligger. Hon är med på klass- och skolmöten med föräldrar. Hon berättar, de resonerar och hon lyssnar men viker inte en tum om de olika ansvaren, tillsammans och enskilt. Hon tipsar om böcker, poddar, föräldrautbildningar såsom tex KOMET som arrangeras av kommunen. Att ta emot stöd och kompetens
för att lyckas vara än mer av det stödet till både sitt barn och skola har gjort att kön är lång till skolan.

Vi behöver lära oss hur vi tar oss vidare och står emot lite skav i livet för att må bättre.

Vi behöver sakta ner hjärnas fart genom att läsa en bok eller bara vara. Vi behöver motionera mera och äta mindre socker. Visst kan inlärnings- och koncentrationssvårigheter bero på någon form av diagnos men i de flesta fall är kost, sömn och livet runt oss den största orsaken. Å nej, lösningen är inte att bara röra på sig mer, stänga av sig ifrån alla sociala kanaler och äta mindre socker. Men det finns massor av saker vi kan göra personligen för att hantera de utmaningar man själv har.

Skolorna med rektorer, lärare och övrig personal kämpar med mer krav, mindre resurser och allt fler barn som har utmaningar med att lära sig och framför allt må bra. De nya SALSA-resultaten gör att många lärare nu bara väntar på nya direktiv och krav i en redan mycket ansträngd situation.

Vi ser många bra exempel där lärare, föräldrar och barn verkligen samverkar med tydliga gemensamma mål och individuella handlingsplaner. Men när vi frågar lärare om vad de hoppas mest på får vi svaret, ”att föräldrarna blir mer samverkande än obalanserat kravställande”.

När vi frågar vad föräldrarna svarar när ni säger så blir svaret, ”det pratar vi inte om. Det vågar vi inte.
Trycket är för stort ifrån föräldrar och skolledning utifrån vad vi får göra enligt skollagen plus det faktum att vi slåss för att få elever att gå i vår skola”

Att vi behöver samtala och resonera mer om hur vi kan stötta våra barn till de trygga och nyfikna individer vi alla vill att de ska vara råder det inga tvivel om. Kanske måste skolor våga utveckla sin form för kommunikation med föräldrar. Kanske föräldrar måste prioritera bort några träningar/matcher för att hinna med att lära sig mer om hur de kan ”puffa” sina barn i rätt riktning mentalt.

Vi kommer att fortsätta skriva, prata och skapa samarbeten för mer dialog och samtidigt skapa verktyg för samtal mellan elever, lärare och föräldrar.

Å ja, vi vill jättegärna att du reagerar på det vi skriver. Vad tycker du? Berätta om lärorika aktiviteter som gett resultat för barns psykiska välmående.


Vid pennan//Tommy Hellström


Smart Retail I samarbete med Avicii Experience

Senaste nytt från Smart Retail

Vi lär oss ständigt mer och utvecklar idéer som speglar handelns förändringar och därmed nya behov i branschen. Här kan du läsa om vad vi håller på med just nu.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Smart Retail och ta del av vad som händer både i branschen, vad som är nytt inom vår utbildningsplattform och vad som händer här på Smart Retail.