Jonas utvecklar nya digitala metoder för lärande

02 Dec 2022

Jonas Carlzon, yrkeslärare och förste lärare på Strömbackaskolan i Piteå blev premierad för sitt engagemang bland handelslärare i Sverige. Nu satsar han på fler digitala verktyg på Försäljning- och serviceprogrammet och introducerar både VR som mötesplats för lärlingar och implementerar AI i den lokala handeln i Piteå. 

Bild: Smart Retail

Text: Sandra Johansson

Utbildningen, en del av satsningen på den lokala handel

Besöksnäring och handel är viktiga områden för Piteå kommun. Kommunen samverkar med en mängd aktörer för att på bästa sätt stötta företagarna och näringslivet i Piteå.

Jonas Carlzon är yrkeslärare på Försäljning- och serviceprogrammet på Strömbackaskolan, en gymnasieskola i Piteå med cirka 1420 elever och 260 anställda, fördelade på 14 nationella program. 

Strömbackaskolans Försäljning- och serviceprogram har fått mycket stöd av de lokala företagarna genom åren. Både i marknadsföringen av programmet, i arbetet med att anskaffa och kvalitetssäkra APL-platser men också med att upprätta och genomföra programråd med lokala branschaktörer. 

Företagen och utbildningen förenas i det gemensamma målet att få fler duktiga medarbetare i den lokala handeln och att ge eleverna hög anställningsbarhet.

“Det känns fantastiskt att få ha branschen med i arbetet. Det ger goda förutsättningar för att få en aktuell och kvalitativ utbildning. 

Tack vare vårt samarbete blir vi högst relevanta!” säger Jonas till Smart Retail.

Mobilen är ett hjälpmedel i Jonas klassrum

Jonas har också ett uppdrag som förstelärare med inriktning digitalisering, tillgänglig lärmiljö, marknadsföring och APL utveckling. Han har alltid haft intresse för och engagerat sig i digitala verktyg för lärande och utveckling av Försäljning- och serviceprogrammet. Jonas vill ge alla elever de bästa förutsättningarna för att nå framgång. 

”Att se dem utvecklas från elev till medarbetare gör mig enormt stolt som yrkeslärare!” Jonas Carlzon

Jonas har aldrig sett mobilen som ett hinder i undervisningen utan tror på att arbeta med digitala verktyg på konstruktiva sätt. Jonas uppmuntrar tvärtom mobilanvändandet genom att visa eleverna hur mobilen kan användas som verktyg för lärande och utforskar utbudet genom t.ex. ”veckans app”. 

Under pandemin växte behovet av att arbeta med digitala verktyg och appar på lektionerna. Jonas såg stora möjligheter i att väva in interaktiva metoder för presentationer och uppgifter för att skapa ett större engagemang hos eleverna.

“Det interaktiva läromedel som vi använder från Smart retail kan eleverna jobba med både från dator och telefon vilket gör att vi får fler goda verktyg att använda i lärandet.” Jonas, om Smart Retail

Stipendium möjliggör nya digitala verktyg

Hösten 2016 startade Jonas en gemensam molnbaserad mapp för att handelslärare skulle kunna dela lektionsmaterial med varandra. Ett engagemang som startade med 10 lärare är idag en mindre community med över 500 yrkeslärare inom Försäljning- och serviceprogrammet över hela Sverige. 

Engagemanget för den gemensamma lektionsmappen i kombination med Jonas användning av VR i undervisningen under pandemin 2020 gav Jonas ett stipendium för sina innovativa metoder inom digitalisering i skolan. 

Pengarna använde Jonas till att fortsätta utveckla digitaliseringen på Strömbackaskolan och AI-roboten NAO blev en ny medarbetare på Försäljning- och serviceprogrammet. NAO medverkar i undervisningen, på branschmöten, genom sociala kanaler och på utbildningsmässor.

Visionen är att kunna nyttja NAO i skarpa projekt med olika butiker där eleverna får hjälpa till att förbereda roboten för att kunna interagera med kunder. Tack vare NAO får eleverna en grundläggande förståelse för hur robotar och AI kan användas  i butiksmiljö. Ett initiativ som skapar nyfikenhet både hos elever och företagare lokalt. 

Virtuella rum blir en nationell mötesplats för lärlingar i hela landet

Just nu arbetar Jonas med att starta upp ett nätverk för lärlingar i Sverige. Ett samarbete med organisationen Lärlingsfrämjandet

Nätverket kommer att träffas i en virtuell miljö, genom VR glasögon. Eleverna skapar en individuell avatar och loggar in i en gemensam plattform. I plattformen samtalar elever om olika aktuella frågor som gäller lärlingsutbildning. 

“Den här testverksamheten ska lära oss hur den virtuella miljön fungerar som en mötesplats jämfört med traditionella, fysiska eller digitala samtal”  Jonas Carlzon.

Ett mycket spännande projekt säger vi på Smart Retail! Vi ser fram emot att få följa er utveckling med digitala verktyg i undervisningen på Försäljning- och serviceprogrammet och firar den lokala handelns engagemang i eleverna på Försäljning- och serviceprogrammet på Strömbackaskolan i Piteå.

Senaste nytt från Smart Retail

Vi lär oss ständigt mer och utvecklar idéer som speglar handelns förändringar och därmed nya behov i branschen. Här kan du läsa om vad vi håller på med just nu.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Smart Retail och ta del av vad som händer både i branschen, vad som är nytt inom vår utbildningsplattform och vad som händer här på Smart Retail.